SBK vs SKK

Så, känner att jag måste sammanställa lite plus och minus angående byte av huvudman.

Ska försöka vara så objektiv som möjligt och jag kan intyga att jag har inga dåliga erfarenheter från SBK och har inte heller något emot SKK. Tycker båda organisationerna fyller sin funktion i Sveriges hundvärld väl!

De förslag jag har som underlag är:

Egen förening under SBK, Förslag till agilityns framtida organisation –  ”Svensk Agility”.

Ett eget förbund SKK ”Förslag om byte av huvudman för agility””Svenska Agilitysportförbundet (SAGF)”.

En egen förening under SBK kräver inte mycket ändringar i ekonomin med det gör däremot förslaget med ett eget förbund under SKK. Tyvärr finns det inga konkreta underlag på hur ekonomin skulle lösas i ett nytt förbund.

Rent generellt kan man säga att ett eget förbund under SKK kommer att leda till stora förändringar för samtliga agilityutövare och Brukshundklubbar i Sverige samt även för SBK & SKK som organisationer.

En egen förening under SBK kan införas utan några större förändringar.

Eftersom alla inte är intresserade av alla områden som påverkas så staplar jag här upp några av huvudfrågorna och sen de plus & minus samt osäkerhet för respektive huvudman, SBK eller SKK, som jag kan komma på.

DEMOKRATI

SBK som huvudman:
Plus: En egen förening, arbetsnamn ”Svensk Agility”, skulle innebära att dom som är intresserade skulle betala en ev. (beroende på vad enkäten kommer fram till) medlemsavgift för att bli medlem. Medlemmarna väljer sedan styrelse och representanter.
SBK kommer att släppa många frågorna gällande agility till ”Svensk Agility” och det kommer att bli fler människor som språkar för agilityn i de flesta utskotten.
Minus: ”Svensk Agility” kanske inte kommer att få så många medlemmar. Folk kommer inte vilja bli medlemmar för att det blir för dyrt och för att dom inte är intresserade av att vara med och besluta i frågor som sker ”högre upp”. Det skulle då inte leda till att det blir fler som bestämmer gällande agilityfrågor.
Osäkerhet: Hur mycket påverkan ”Svensk Agility” kommer att få under SBK är osäkert. Hur många är intresserade av att bli medlemmar och vara med i beslutsfattande?

SKK som huvudman:
Plus: Samtliga som vill tävla i agility skulle antagligen bli tvungna att bli medlemmar i SAGF. Alla som är medlemmar skulle bli kallade till Årsmöten etc. och ha möjlighet att vara med och påverka i samtliga agilityfrågor.
Minus: Utan någon ovanför som ”bestämmer” kan några få personer hamna på beslutspositioner och styra den nya föreningen precis som dom själva vill.
Osäkerhet: Hur många som kommer att vilja vara med och styra i SAGF är osäkert. Hur mycket inflytande i sakfrågor vill SKK ha i den nya föreningen?

Summa Summarum Demokrati:
Vare sig med SBK eller SKK som huvudman kan man veta HUR mycket makt agilitymänniskorna själva kommer att få i frågorna.
Hur de Demokratiska besluten kan komma att öka är helt beroende på vilka som sitter med i de nya föreningarna, oavsett om det är under SBK eller SKK. 

EKONOMIN i STORT

SBK som huvudman:
Plus: Inga större ändringar i ekonomin. Anmälningsavgifterna kommer att vara som dom är i dagsläget och även avgiften till SBKtävling. Brukshundklubbarna kommer även i fortsättningen få in samma vinst för tävlingar. I princip samma kostnader för administration som idag. Den administration som tillkommer för ”Svensk Agility” ska komma täckas av medlemsavgifterna.
Minus: Medlemsavgiften till ”Svensk Agility” kommer att ”drabba” dom som vill vara med och fatta beslut.
Osäkerhet: Hur stor medlemsavgiften till ”Svensk Agility” blir.

SKK som huvudman:
Plus: Den egna föreningen skulle helt och fullt styra över sina inkomster och utgifter.
Minus: SKK skulle få ökad administration med agilityn under sig och skulle eventuellt vilja få in mer pengar. SAGF administration skulle mestadels skötas på en ideell basis. Mindre vinst till tävlingsarrangörer om det är klubbarna som delvis ska driva runt SAGF.
Osäkerhet: Ingen rimlig ekonomisk kalkyl finns för SAGF.

Summa Summarum ”Ekonomi i STORT”:
Fortsätter agilityn med SBK som huvudman kommer ingen direkt påverkan på ekonomin att ske. Vid ett byte till SKK som huvudman kommer genast många osäkerheter in.

EKONOMIN för den enskilde agilityutövaren

SBK som huvudman:
Plus: Ingen skillnad om man inte går med i ”Svensk Agility”.
Minus: Vill man vara med i ”Svensk Agility” kan man få betala en årlig medlemsavgift.
Osäkerhet: Ingen.

SKK som huvudman:
Plus: Man behöver inte vara med i någon Brukshundklubb.
Minus: De som fortfarande vill vara med i en Brukshundklubb OCH tävla agility måste gissningsvis vara med i två föreningar. Alla som vill tävla agility kommer troligtvis att bli tvungna att lösa t.ex. en tävlingslicens för att kunna tävla.
Osäkerhet:  Hur mycket måste man höja anmälningsavgifterna för att finansiera det nya förbundet? I dagsläget har Sverige Nordens lägsta anmälningsavgifter på 60:-/start under utomhussäsongen.

Summa Summarum ”Ekonomi för den enskilda agilityutövaren”:
Ingen skilllnad med SBK som huvudman om man avstår att gå med i ”Svensk Agility”.  Eventuell medlemsavgift om man vill gå med.
SAGF innebär troligtvis ökade kostnader för dom som tävlar agility och håller på med ”bruksgrenar” samt en risk för samtliga agilitytävlande att det blir höjda anmälningsavgifter för agilityn.

EKONOMIN ute på klubbarna

SBK som huvudman:
Plus: Man kan fortsätta precis som idag.
Minus: Inga.
Osäkerhet: Ingen.

SKK som huvudman:
Plus: Inga?
Minus/osäkerhet: Här är så mycket osäkert så minus och osäkerhet får bli en och samma punkt.
De som väljer att stanna kvar på sina brukshundklubbar kommer antagligen inte alls få samma inblick i hela klubbens budget. Troligtvis kan fasta avgifter/hyra av agilityplaner tillkomma. Mycket troligt tillkommer en administrativ kostnad som skall gå till SAGF i samband med tävlingar. Hur mycket som täcks av höjda anmälningsavgifter är osäkert men att någon måste betala är relativt säkert.
De som startar egna klubbar som enbart håller på med agility kommer antagligen att få det tufft i början när de ska börja på noll.

Summa Summarum ”Ekonomi ute på klubbarna”:
Ingen större skillnad med SBK som huvudman. Med SKK som huvudman kommer det troligtvis tillkomma kostnader för de som stannar kvar på sin brukshundklubb men osäkerheten är mycket STOR på hur det kommer att slå. Mycket svårt att sia om hur det ska gå runt ekonomisk för de som väljer att starta egna klubbar.

VERKSAMHETEN ute på klubbarna

SBK som huvudman:
Plus: De som vill stanna kvar på sina brukshundklubbar fortsätter precis som idag. De som vill starta egna föreningar med rättighet att ordna kurser och tävlingar gör det.
Minus: Inga.
Osäkerhet: Kommer det verkligen bli möjligt att starta egna föreningar som kan verka fristående organisatoriskt parallellt med brukshundklubbarna.

SKK som huvudman:
Plus: Möjligt att starta egna klubbar som enbart ägnar sig åt agility
Minus/osäkerhet: Här blir återigen minus och osäkerhet samma punkt. Hur det ska fungera för dom som vill vara kvar på sina klubbar är osäkert. Kanske kommer det att bli möjligt att bedriva verksamheten i stort likadant? Kanske kommer det inte spela någon roll att det är Brukshundklubbarna som äger agilityhindrena? Ingen som vet.

Summa Summarum ”VERKSAMHETEN ute på klubbarna”:
Ingen skillnad med SBK som huvudman. Mycket osäkert hur det kommer att fungera med SKK som huvudman.

SBK-Tävling

SBK som huvudman:
Plus: Både tävlingsarrangörer och tävlande fortsätter som idag med att använda sig av SBK-tävling.
Minus: Inget.
Osäkerhet: Ingen.

SKK som huvudman:
Plus: Ingen.
Minus: Det värsta scenariot är att en egen förening skulle få bekosta ett nytt system. SBK-Tävling sägs ha kostat ca 2 miljoner och när skulle en ny förening ha pengar att lägga på ett eget system?
Osäkerhet: Kan hända att SBK låter agilityn fortsätta använda sig av SBK-tävling men dom skulle gissningsvis vilja ha någon typ av licensavgift då. 

Summa Summarum SBK-Tävling:
Fortsätter agilityn med SBK som huvudman kommer alla kunna fortsätta använda SBK-Tävling som idag. Vid ett byte till SKK som huvudman vet ingen hur det kommer att fungera.

LANDSLAG – ELITSATSNINGAR

SBK som huvudman:
Plus: ”Svensk Agility” består av många delar varav vissa blir utsedda att jobba aktivt med landslag och ev. elitsatsningar.
Minus: Det kommer inte att finnas tillräckligt med människor i ”Svensk Agility” som är intresserade av att jobba med detta.
Osäkerhet: Stor osäkerhet hur detta kommer att fungera i praktiken.

SKK som huvudman:
Plus: SAGF kommer att innehålla skilda ansvarsområden varav några jobbar aktivt med landslag och ev. elitsatsningar.
Minus: Det kommer inte att finnas tillräckligt med människor i den nya föreningen som är intresserade av att jobba med detta.
Osäkerhet: Stor osäkerhet hur detta kommer att fungera i praktiken.

Summa Summarum ”Landslag”:
Ingen större skillnad beroende på huvudman. Mycket avgörs av vilka som är villiga att jobba med dessa frågor, oavsett förbund. 

Annonser

Om Elle, Trombi & Ed

Ägare till två bruna doggisar. Trombi född 2004, heter till finare "Windedos Timberland", har tävlat agility men lever nu mysigt pensionärsliv. Ed född 2009, till finare används prefixet "Kelliegårdens", tävlar agility.
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till SBK vs SKK

  1. Linda Zakariaseb skriver:

    Tack för den fina sammanställningen. Jag tycker den är väldigt bra och jag hoppas att jag får tycka vad jag vill till skillnad från listan där man måste tycka samma som vissa personer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s